แจ้งลบ : มีร์เชีย ลูเชสคู สนับหนุน วิลเลี่ยน ย้ายไปม้าลาย